Kūrybinių darbelių parodos

Fotografijose – 2019–2020 mokslo metų I pusmečio vaikų žiemos kūrybos parodos: „Žiemos kūryba“ ir „Sveikinimas“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Juščienė