Biudžeto suvestinė

Biudžeto vykdymo ataskaita
2020 m. rugpjūčio 31 d. finansinė ataskaita
2020 m. II ketv._biudžeto vykdymo ataskaita
2020 m. II ketv. finansine ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;

2020m. I ketv. biudžetinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2020m. I ketv. forma Nr. 2
Aiškinamasis raštas
Forma Nr.2, bendra2019 m

Finansinių ataskaitų rinkiniai;

2020m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2020m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2020m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai
Finansinės būklės ataskaita 1 puslapis
Finansinės būklės ataskaita 2 puslapis
Veiklos rezultatų ataskaita