Lyderių laikas

2019-2020 m. m. Tauragės miesto ir rajono mokyklų, dalyvaujančių LL3 projekte, ugdymo
plano dalies dėl 5 kl. klasių mokinių mokymosi be namų darbų
projektas

P.S. (Mokyklose rengiant UP siūlomas atskiras skirsnis, reglamentuojantis 5 kl. mokinių ugdymo
organizavimą įgyvendinant pokyčio projekto ,,Be namų darbų“ veiklas)
Mokykla, dalyvaujanti LL3 projekte ir įgyvendinanti pokyčio projektą ,,Be namų
darbų“ 2019-2020 m.m. ugdymo turinį planuoja ir įgyvendina remdamasi bendrais susitarimais.LL3_projektas