Dekoracija

Priešmokyklinės grupės projektas „Kalėdinė dekoracija“
Kiekvienais mokslo metais organizuoju atviras, bendras veiklas, kuriose dalyvauja priešmokyklinės grupės vaikučiai ir jų šeimos nariai. Yra kviečiama dalyvauti ir mokyklos bendruomenė.
Šiais mokslo metais suplanuotų veiklų neatsisakėme vykdyti, bet pasirinkome neįprastą, mišrų veiklų organizavimo būdą: jos buvo vykdomos priešmokyklinėje grupėje dalyvaujant tik kai kuriems vaikams arba nuotoliniu būdu naudojantis šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis ir visiems kartu dalyvaujant atviroje veikloje. Tos šeimos, kurios, sutartu laiku, negalėjo dalyvauti bendroje veikoje, pasirinko individualų veiklos laiką ir atsiuntė bendrų veiklų fotografijas.
Gruodžio 18 d., baigiant dvi savaites vykdytą projektą, organizavau bendrą, atvirą veiklą „Kalėdinė dekoracija“, kurioje buvo kviečiami dalyvauti priešmokyklinės grupės vaikučių šeimos nariai. Veikla vyko nuotoliniu būdu, organizuojat Hangout programos vaizdo konferenciją.
Nuotolinis ugdymas gali būti patrauklus, įdomus ir rezultatyvus ( vykdomos bendros veiklos, galima bendrauti, matyti ir girdėti vieni kitus, dalintis informacija, parodyti veiklų rezultatus kitiems, pasidžiaugti sėkme, vertinti ir įsivertinti, dirbti grupelėse bei kt. ). Sukurtais darbeliais buvo puošiama namų aplinka. Dėkoju visoms šeimoms, pasirinkusioms joms tinkamą būdą ir dalyvavusioms bendroje veikloje.
Fotografijų koliaže – vykdyto žiemos projekto kasdienių veiklų ir atviros, bendros veiklos „Kalėdinė dekoracija“ užfiksuotos akimirkos.
Visiems linkime gražių, ramių, saugių šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Juščienė
Koliažo nuoroda