Vadovai


Algimantas Kaminskis
Jovarų pagrindinės mokyklos direktorius
Darbo tel. (8 446) 43 536
Mob. tel. +370 615 70 186
El. paštas algikam@gmail.com


Violeta Meilienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Darbo tel. (8 446) 41 217
Mob. tel. 8 600 75 802
El. paštas violetameile@gmail.com